innovatie

Energiezuinig bouwen is één van onze speerpunten. Toekomst gerichte gebouwen zullen een beperkte hoeveelheid energie gebruiken en waar mogelijk energie opleveren.

Voortdurend houden we de vinger aan de pols wanneer het gaat om ontwikkelingen op het gebied van technische installaties of nieuwe manieren om het energieaspect binnen de architectuur te integreren.

In ons boekje 'Twee stappen vooruit' tonen we aan hoe wij omgaan met energiezuinig bouwen en wat hierbij de financiële voordelen zijn.

U kunt het boekje als pdf bestand downloaden.
download pdf

Naast het energiezuinig bouwen hebben wij een integrale aanpak ontwikkeld voor het renoveren van woningen. Naast een beoordeling van de architectonische kwaliteit worden de woningen daarbij bouwfysisch en energetisch volledig doorgelicht

De aanpak is er op gericht om met een gedegen bouwkundig onderzoek, vertaald in een uitgebreid rapport, een optimaal renovatieadvies uit te brengen. Zonder onnodige investeringen kan hierdoor vaak een bouwtechnisch en kwalitatief goed renovatietraject worden gerealiseerd.

Duurzaamheid is een centraal thema in ons werk. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar verantwoord materiaalgebruik en goede detaillering.

Ook het flexibel gebruik van ruimtes vergroot de bruikbaarheid op langere termijn. In onze vormgeving proberen we zowel tijdloos als onmiskenbaar van deze tijd te zijn.